Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1070e/2023: Φ.Π.Α. ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - REBATE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Αίτημα Επιστροφής
Αθήνα
ΦΠΑ επιστροφή
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ