Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1073e/2023: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. λόγω υπαγωγής εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης 1112

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Αίτημα Επιστροφής
Αθήνα
ΦΠΑ επιστροφή
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ