Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1075e/2023: ΜΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α. ΚΑΙ Κ.ΝΤ.Χ. ΣΕ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗ

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου
Αθήνα
Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα
ΦΠΑ
Πρόστιμα αρθρου 58α (παραβάσεις σχετικές με φπα)
Τέλη χαρτοσήμου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ