Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 1067e/2023: Αλληλέγγυα ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Αλληλέγγυως Ευθυνόμενα Πρόσωπα/Εύθυνη Εκπροσώπων
Αθήνα
Ληξιπρόθεσμα χρέη/ατομική ειδοποίηση/Πίνακας χρεών
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ