Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 4545/2021: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ - ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ 2015 - 2020: Άρθρα 5 & 7 του ν.4308/2014, Άρθρα 13 -14 - 54 ν.4174/2013, Άρθρο 22 του ν.4172/2013, Άρθρο 32 του ν.2859/2000

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Αίτημα Επιστροφής
Αθήνα
ΦΠΑ επιστροφή
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ