Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 4544/2021: ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟΥ 50 Ν.4174/2013: Άρθρο 66 του ν.4646/2019 Ε.2173/2020, Α.1082/2021

Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
Αιτήματα επι λοιπων θεματων
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ