Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 3609/2021: Δύο πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174 ΚΦΔ επί 100 ευρώ ίσον 200 ευρώ Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης και τρίτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για το φορολογικό έτος 2019 Διαγραφή των προστίμων

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Εκπρόθεσμη Υποβολή Δήλωσης
Θεσσαλονίκη
Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ