Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 3608/2021: Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ γ του Ν4174 ΚΦΔ ευρώ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για το φορολογικό έτος 2019 Διαγραφή του προστίμου

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Εκπρόθεσμη Υποβολή Δήλωσης
Θεσσαλονίκη
Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ