Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 3601/2021: Δύο πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174 ΚΦΔ επί 100 ευρώ ίσον 200 ευρώ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018 από τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου των οποίων δεν προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου Διαγραφή των προστίμων

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Εκπρόθεσμη Υποβολή Δήλωσης
Θεσσαλονίκη
Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ