Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 4546/2021: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2015: Άρθρο 6 του ν.2961/2001, Άρθρα 41,143,1813,1814,1819,1847,1850,1856 του Α.Κ., Άρθρο 63 του ν.4174/2013, ΠΟΛ. 1064/2017

Ενδικοφανείς Προσφυγές: Απορριπτικές Λόγω Απαράδεκτου
Αθήνα
Φόρος κληρονομιάς
Αιτήματα επι λοιπων θεματων
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ