Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

16/09/2022

ΙΟΥΝΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Δήλωση απόδοσης ποσοστού που αντιστοιχεί στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

Φορολογική περίοδος: Αύγουστος
Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Η οικονομική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (35%) μειώνεται κατά ποσοστό 0,5% που αποτελεί πόρο της ΕΕΕΠ κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011. Συνεπώς, με την υποβολή της δήλωσης η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε ποσοστό 34,5%.

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Σχετ. N. 4002/2011, Άρθρο 50 παρ. 5 και απόφαση ΠΟΛ. 1248/2011, όπως ισχύει με την απόφαση Α. 1122/2019.

Σημείωση: Κατά το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. Για το σκοπό της - σε κάθε περίπτωση - έγκαιρης εκπλήρωσης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, καταγράφεται στο ημερολόγιο του Forin.gr ως καταληκτική ημερομηνία η 16η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παρακράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ