Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

16/05/2022

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Δήλωση απόδοσης ποσοστού που αντιστοιχεί στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

Φορολογική περίοδος: Απρίλιος
Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Η οικονομική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (35%) μειώνεται κατά ποσοστό 0,5% που αποτελεί πόρο της ΕΕΕΠ κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011. Συνεπώς, με την υποβολή της δήλωσης η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε ποσοστό 34,5%.

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Σχετ. N. 4002/2011, Άρθρο 50 παρ. 5 και απόφαση ΠΟΛ. 1248/2011, όπως ισχύει με την απόφαση Α. 1122/2019.

Σημείωση: Κατά το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. Για το σκοπό της - σε κάθε περίπτωση - έγκαιρης εκπλήρωσης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, καταγράφεται στο ημερολόγιο του Forin.gr ως καταληκτική ημερομηνία η 16η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παρακράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ