Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Πρόλογος από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκινά νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές, με σκοπό την εύρυθμη διεξαγωγή της και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών από το σύνολο των φορολογουμένων.

Η υποβολή της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αποτελεί πράξη αλληλεγγύης, στήριξης της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής οικονομίας.

Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, δεδομένων των αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου και της λειτουργίας νέων ψηφιακών εργαλείων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.

Με προσανατολισμό στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και σε συνέχεια της διαρκούς προσπάθειάς μας για την απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας, προτεραιοποιήθηκε η έγκαιρη λήψη πληροφοριών από φορείς για τις ανάγκες προσυμπλήρωσης στοιχείων της δήλωσης. Εξάλλου, για πρώτη φορά φέτος παρέχεται δυνατότητα επισκόπησης σε συγκεντρωτικό πίνακα βασικών στοιχείων που έχουν ληφθεί από τους φορείς, πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης και για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στη συμπλήρωση αυτής.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης των συναλλασομένων, με τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης myAADE και ειδικότερα της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου», μειώνεται δραστικά η ανάγκη φυσικής παρουσίας πολιτών στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Ι. Πιτσιλής