Ε1

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων - Φορολογικό έτος 2017

Πίνακας 10 - Επιστροφή φόρου εισοδήματος

Με βάση την παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4174/2013, εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς. Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος γίνεται μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών καταθέσεων (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο και όψεως) των δικαιούχων.


Όλα τα πεδία που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται κίτρινα / κόκκινα (εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές στο έντυπο). Πατήστε στο πεδίο/κωδικό που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες. Εναλλακτικά, πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες.

Τα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, η οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, μέσω της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου και η οποία πρέπει να προσκομίζεται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου.

Πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή των φόρων θα είναι έντοκη με βάση το άρθρο 42 του ν.4174/2013.

Οι τράπεζες, με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς, που μετέχουν στην επιστροφή του φόρου είναι οι εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 011
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 094
ALPHA BANK 014
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 099
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 016
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 069
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 017
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ 087
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 026
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 095
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 075
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 089
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 088
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 091