Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1093805/621/0015/3.12.2007 Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

1093805/621/0015/3.12.2007

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ, της παραγράφου 3, του άρθρου 10, του ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν (από 1.1.2007), με τις διατάξεις της παραγράφου 19, του άρθρου 34, του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄276), σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας σε δύο (2).

Κατά συνέπεια, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις σε περίπτωση μη διαφύλαξης (απώλειας) βιβλιαρίων συντήρησης και επισκευών, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε απωλεσθέν βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο ισούται με τη Βάση Υπολογισμού 1 επί τον οικείο συντελεστή βαρύτητας που έχει αριθμητική τιμή δύο (2).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή (απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών), δεν προβλέπεται εφαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου δηλαδή οροφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!