Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1074675 ΕΞ 2-5-2013 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ(15η)
ΤΜΗΜΑ:Α'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας10
Ταχ.Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3638389
FAX:210-3641620

Αθήνα,02/05/2013

ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρωτ.:Δ15Α 1074675 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: «Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.»

Σε απάντηση του από 1/4/2013 αιτήματός σας, αναφορικά με το θέμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ. 70α'), η ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) τηρεί ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή βιβλία Γ' κατηγορίας, κατά των ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις οι ως άνω Ιατρικές Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους σε βιβλία Γ' κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων τους.

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ευθύμιος Σαιτης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!