Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1105/13-5-2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α'81) περί των γνωματεύσεων ιατρικών επιτροπών που γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ.:10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β.Ζαρκαδούλα,Κ.Κούκουνα
Τηλέφωνο:210-3644781,2106987502
FAX:210-3642251
e-mail:dttl@otenet.gr

Αθήνα 13 Μαϊου 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ.1105

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α'81) περί των γνωματεύσεων ιατρικών επιτροπών που γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Κοινοποιούμε για την άμεση ενημέρωσή σας, τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 (81 Α'), σύμφωνα με τις οποίες από 1-1-2013, προκειμένου για χορήγηση απαλλαγής των αναπήρων των περιπτώσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας γίνονται δεκτές, πέραν των γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ , όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (17 Α'), και οι γνωματεύσεις της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένη εγκύκλιο.

Δ/νση Τελών & ΕΦ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!