ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1066/2-4-2013 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1066Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, και με την απόφαση ΠΟΛ. 1021/5-2-2016.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!