Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1020160 ΕΞ 6-2-2013 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β' σε Γ'. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-3638389
FAX 210-3641620

Αθήνα, 06/02/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1020160 ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων από Β' σε Γ'. Απογραφή έναρξης. Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Απαντώντας στην από 28.1.2013 επιστολή σας και στα ερωτήματα που διατυπώνετε σ’ αυτή αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Κατά πάγια θέση της Διοίκησης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, στην περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας, συντάσσουν απογραφή έναρξης στη Γ' κατηγορία και για το λόγο παρέλκει η υποχρέωση σύνταξης απογραφής λήξης για τη Β' κατηγορία.

Συνεπώς η επιχείρηση(ΕΕ), που αναφέρετε στην επιστολή σας, η οποία τη χρήση 2012 τηρούσε βιβλία Β' κατηγορίας και απαλλασσόταν λόγω της δραστηριότητάς της «βιβλιοπωλείο» από τη σύνταξη απογραφής δεν συντάσσει απογραφή κατά την 31.12.2012.

Από την 1.1.2013 που τηρεί Γ' κατηγορίας βιβλία, θα συντάξει απογραφή έναρξης στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (ποσοτικά μέχρι 20.2.2013 και κατ’ αξία μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας), σε αθεώρητα έντυπα.

2. Η εν λόγω επιχείρηση δεν υποχρεούται τη χρήση 2013 να τηρήσει βιβλίο αποθήκης παρά το γεγονός ότι τα ακαθάριστα έσοδά της, τη χρήση 2012, ξεπέρασαν το όριο των 5.000.000 ευρώ, επειδή τη χρήση αυτή τηρούσε βιβλία Β' κατηγορίας και όχι Γ'.

3. Το παρόν με συνημμένη την επιστολή σας κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις τυχόν δικές της ενέργειες όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητά της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!