Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1104425 ΕΞ 12-7-2012 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αντιπροσώπων - πωλητών (dealers) περιστασιακά ή μη απασχολούμενων με το σύστημα της κατά οίκον επίδειξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3638389 FAX : 210-3641620

ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1104425 ΕΞ 2012
ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. αντιπροσώπων - πωλητών (dealers) περιστασιακά ή μη απασχολούμενων με το σύστημα της κατά οίκον επίδειξης.»

Με την από 21/5/2012 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν οι αντιπρόσωποι - πωλητές (dealers) που απασχολούνται με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης και οι οποίοι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά, στη διάρκεια της χρήσης 2010 έσοδα μεταξύ 5001 και 10000 ευρώ είχαν υποχρέωση να τηρήσουν από 1.1.2011 βιβλία και να εκδώσουν στοιχεία του Κ.Β.Σ. Επί του θέματος αυτού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1190/22.12.2010, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών, μέσω αντιπροσώπων - πωλητών (dealers), περιστασιακά ή μη απασχολούμενων, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, με την Διαταγή 1039700/389/24.6.1992 οι αντιπρόσωποι - πωλητές (dealers), εφόσον δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για τις προμήθειες που λαμβάνουν από τις λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν με το σύστημα που περιγράφεται, ανεξαρτήτως ποσού ετησίως και ως εκ τούτου δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. ανεξαρτήτως ύψους αμοιβών.

2. Με την παράγραφο 5 της ανωτέρω εγκυκλίου διευκρινίστηκε ότι από 1/1/2011 και εξής οι εταιρείες που διαθέτουν λιανικώς τα προϊόντα τους μέσω αντιπροσώπων, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης (dealers), για τις καταβαλλόμενες προς τους αντιπροσώπους προμήθειες, υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), με την προϋπόθεση ότι οι υπόψη αντιπρόσωποι (φυσικά πρόσωπα - περιστασιακά απασχολούμενοι) δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και επιπρόσθετα, εφόσον το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων αμοιβών τους από δικαιούμενες προμήθειες δεν υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ετησίως.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι αντιπρόσωποι - πωλητές (dealers), εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις προμήθειες που εισέπραξαν από τις λιανικές πωλήσεις που πραγματοποίησαν με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης κατά το έτος 2010 ανεξαρτήτως ύψους αυτών δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και ως εκ τούτου δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. κατά το έτος αυτό.

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατά το έτος 2010, είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από 1/1/2011 έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ., τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων κ.λ.π.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!