Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 3477/18.06.2024

Δείτε την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1061645 ΕΞ 2024 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1061645ΕΞ2024/28-05-2024 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3065), στη σελ. 32034 αυτού διορθώνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ της περ. 2 της παρ. Β’ της ως άνω απόφασης, ως εξής:

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!