Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Ιατροί ΚΕ.Π.Α. Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων & αποκλειομένων

e-ΕΦΚΑ

17 Ιουνίου 2024

Δελτίο Τύπου

Ιατροί ΚΕ.Π.Α.: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων & αποκλειομένων

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 24.4.2024 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)», αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr), στη θεματική ενότητα Διαγωνισμοί :

(α) ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων  με φθίνουσα σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα και

(β) ο Πίνακας Αποκλειομένων, 

Όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Κατά των πινάκων, οι αιτούντες έχουν προθεσμία υποβολής ένστασης δέκα (10) ημερών ήτοι από 17/06/2024 έως και 26/06/2024 και ώρα 15:30. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιατρών στην πρόσκληση που είχε αναρτηθεί υπήρξε εντυπωσιακή, γεγονός που προοιωνίζει την επιτάχυνση στις διαδικασίες πιστοποίησης και την μείωση στο ελάχιστο των χρόνων ανταπόκρισης στα αιτήματα πιστοποίησης και στις κατ’ οίκον αξιολογήσεις.

Σημειώνεται ότι με την πρόσκληση για την ένταξη επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α., γίνεται πράξη η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!