Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΕΡΓΑΝΗ Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε4 και Ε9

Τα έντυπα προσλήψεων και αποχωρήσεων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7) που υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εκπρόθεσμα εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,

Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω εντύπων, όπως επίσης η μη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των λοιπών εντύπων αρμοδιότητας ΔΥΠΑ και Επιθεώρησης Εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής δεν θα επισύρουν κυρώσεις.

Η υποβολή των εντύπων Ε4:Τροποιητικός Αποδοχών και Ε9:Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δηλ. μέχρι την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 23:59. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!