Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Οικονομικών 75505 ΕΞ 2024 Εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 19 του ν. 5092/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
Τμήμα Β’
Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2
Τ.Κ.:104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 – 5224382
email:gram_ddp@gspp.gr

ΑΔΑ: ΨΥΩ8Η-ΛΣΦ

ΥΠΟΙΚ 29/05/2024

Α.Π.: 75505 ΕΞ 2024

ΠΡΟΣ: Όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 19 του ν. 5092/2024

Αναφορικά με την διενέργεια ελέγχων επί αιγιαλών και παραλιών, σύνταξη εκθέσεων αυτοψιών - πορισμάτων και επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, σας αναφέρουμε ότι η τήρηση των όρων των συμβάσεων παραχώρησης σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης κλπ ελέγχεται από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5092/2024 με τους εξής τρόπους:

1) Mε αυτοψία στον χώρο του αιγιαλού και της παραλίας. Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας συντάσσεται επιτόπου πόρισμα - έκθεση αυτοψίας με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, όταν αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με το προτυποιημένο έντυπο αυτού και επιδίδεται ή τοιχοκολλάται αμέσως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 5092/2024.

2) Mε εξ αποστάσεως φωτογραφική λήψη του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας, ιδίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που λειτουργούν στον αέρα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα (τηλεπισκόπηση) ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων. Η Κτηματική Υπηρεσία λαμβάνει το φωτογραφικό υποστηρικτικό υλικό και βάσει αυτού συντάσσει τα πορίσματα - εκθέσεις αυτοψίας, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και επιβάλλοντας κυρώσεις που περιγράφει ο νόμος. Οι σχετικές πράξεις επιδίδονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Περαιτέρω, για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 5092/2024 αναφορικά με τον υπολογισμό προστίμων, σας αναφέρουμε ότι η φράση «όπως προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10», που χρησιμοποιείται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 5092/2024, αναφέρεται στον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο αντάλλαγμα, όπως αυτό εξειδικεύεται και, ενδεχομένως, τροποποιείται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 5092/2024. Η εξειδίκευση αυτή γίνεται σήμερα με την υπ’ αριθμ. 60314 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2516/26.4.2024). Η απόφαση αυτή, για την εξεύρεση του ανταλλάγματος, περιλαμβάνει και συντελεστή εξομάλυνσης, τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι υπηρεσίες για τον υπολογισμό των προστίμων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!