Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις" προτείνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με την επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 5 της τροπολογίας τροποποιείται το άρθρο 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126).

Η αρχική ρύθμιση αποσκοπούσε, όπως και η προτεινόμενη ρύθμιση, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε λόγω της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία στον χώρο των έντυπων μέσων και συγκεκριμένα της κατακόρυφης αύξησης στα μεταφορικά κόστη για διανομή των εντύπων, αλλά και του κόστους αγοράς της πρώτης τους ύλης, δηλαδή του δημοσιογραφικού χάρτου. Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε ότι στις επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και του 50% του κόστους του δημοσιογραφικού χάρτου για το έτος 2022, με σκοπό την αδιάλειπτη διανομή του Τύπου ανά την επικράτεια.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την ένταση των επιπτώσεων αυτών στις ως άνω επιχειρήσεις, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης του υπολειπομένου 50% του κόστους του δημοσιογραφικού χάρτου για την ως άνω περίοδο, σε συνέχεια και της σχετικής έγκρισης που παρασχέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SA.113322/26.04.2024) για την ένταξη του μέτρου στο καθεστώς της υπό στοιχεία 2023/C/101/03 « Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση υπό στοιχεία 2023/C/1188 «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!