Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ Προθεσμία αιτήσεων για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών του ΚΕ.Π.Α.

e-ΕΦΚΑ

14 Μαΐου 2024

Δελτίο Τύπου

Μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου οι αιτήσεις για την ένταξη επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 λήγει η πρόσκληση για την ένταξη επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α., με την οποία γίνεται πράξη η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Στο Ε.Σ.Ι. μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί τόσο δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η απασχόληση στο ΚΕ.Π.Α. είναι παράλληλη με τις λοιπές δραστηριότητες τους. Ο προγραμματισμός των ραντεβού είναι ευέλικτος και βάσει της διαθεσιμότητας που δηλώνει ο κάθε ιατρός.

Οι επτακόσιοι (700) γιατροί που θα ενταχθούν και θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας, θα αμείβονται με τα αυξημένα ποσά (κατά 50%) και έχουν ανά αξιολόγηση ως εξής:.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΜΕΛΗ  
  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΚΕΠΑ 10 15 7 10,05
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ 10 45 21 31,05

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εξέτασης εκτός έδρας, τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τρία (3) ευρώ ανά περιστατικό, καθώς και ότι τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται.

Παράλληλα, για πρώτη φορά -από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕ.ΠΑ. το 2011- αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς στις Επιτροπές εντάσσονται, παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, αναπτυξιολόγοι και γαστρεντερολόγοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ιατροί εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην πρόσκληση: https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi/prosklese-8.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ είναι η διαδικασία της πιστοποίησης αναπηρίας να μπορεί να επιτελεί το σκοπό της, άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία στους πολίτες και, κυρίως, με τον απαιτούμενο σεβασμό.

Ακολουθούν Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Πρόσκληση ένταξης επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α.

1. Ποιοι ιατροί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α);

Στο Ε.Σ.Ι. μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί γιατροί που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (δημόσιοι λειτουργοί), όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδιώτες).

2. Η Πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη στο δημόσιο;

Όχι. Η απασχόληση σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. είναι παράλληλη με τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των ιατρών.

3. Ποιος επιλέγει σε πόσες και ποιες επιτροπές (ημέρες, ώρα), θα συμμετάσχει ένας ιατρός;

Οι ίδιοι οι ιατροί δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις διαθεσιμότητας, και το πλήθος των περιστατικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή αυτών, συγκροτεί τις Επιτροπές και προσδιορίζει τα ραντεβού. Οι ιατροί ενημερώνονται για τα ραντεβού τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

4. Ποιες ώρες γίνονται οι αξιολογήσεις; Πόσες ώρες την μέρα διαρκούν;

Οι ώρες απασχόλησης είναι πρωινές και με ραντεβού ανά είκοσι (20) λεπτά, με το πρώτο ραντεβού να είναι στις 08:00 π.μ.. Στο χώρο όπου διεξάγονται οι υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, αξιολογούνται κατά μέσο όρο είκοσι δύο (22) αιτήματα, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται η αξιολόγηση των πολιτών στο χώρο διαμονής τους (κατ’ οίκον επίσκεψη), τα προς αξιολόγηση αιτήματα είναι περίπου δεκαπέντε (15).

5. Υπάρχει δέσμευση για συμμετοχή σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ; Σε πόσες συνεδριάσεις μπορώ να συμμετέχω μέσα στην ημέρα;

Οι ιατροί που εργάζονται σε Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες ανά μήνα, χωρίς δυνατότητα των δομών να τους απαγορεύσουν τη συμμετοχή.

6. Ποιες είναι οι ειδικότητες που ζητούνται και ποιος ο αριθμός των ιατρών ανά ειδικότητα;

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Καρδιολογίας 45
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Νευρολογίας 219
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας ή Ορθοπεδικής 3
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 15
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Ουρολογίας 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Οφθαλμολογίας 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Γενικής Ιατρικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Γενικής Ιατρικής 22
Γαστρεντερολογίας 8
Εσωτερικής Παθολογίας ή Παθολογίας 42
Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού ή Ενδοκρινολογίας 12
Παιδιατρικής 60
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Ρευματολογίας 28
ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Χειρουργικής 36
ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Ωτορινολαρυγγολογίας 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Ψυχιατρικής 148
Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου 35
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 700

7. Ποια είναι τα ποσά που έχουν καθορισθεί για την αμοιβή των ιατρών που θα ενταχθούν στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α.;

Οι αποζημιώσεις των ιατρών του ΚΕΠΑ όλως προσφάτως αυξήθηκαν κατά 50%. Η αποζημίωση υπολογίζεται ανά αξιολογούμενο αίτημα, για το οποίο εκδίδεται οριστική Γνωμάτευση Αναπηρίας και ανέρχεται:

1. Για τον Πρόεδρο Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.):

α) σε δέκα πέντε ευρώ (15€), σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕ.Π.Α.

β) σε σαράντα πέντε ευρώ (45€), σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.

γ) σε επιπλέον τρία ευρώ (3€), σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

2. Για τα μέλη Υγειονομικής Επιτροπής:

α) σε δέκα ευρώ και 50 λεπτά (10,50 €), σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕ.Π.Α.

β) σε τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (31,50 €), σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.

γ) σε επιπλέον τρία ευρώ (3€), σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

Τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μετακίνησης δημοσίων λειτουργών.

8. Παρέχεται εκπαίδευση στους ιατρούς προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους ως μέλη του ειδικού σώματος ιατρών του ΚΕΠΑ;

Οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα ιατροί καλούνται να συμμετέχουν στην ειδική εκπαίδευση ιατρών του Ε.Σ.Ι., η οποία γίνεται εξ αποστάσεως.

9. Ποιο είναι το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι ενταχθέντες ιατροί στο μητρώο ιατρών ειδικού σώματος του ΚΕΠΑ;

Με την ένταξη των ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών καλούνται να επιτελέσουν το έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και ειδικότερα:

α) την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.),

β) το χαρακτηρισμό των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία,

γ) τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.),

δ) τον καθορισμό του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται,

ε) τον καθορισμό της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας,

στ) την κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

10. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών;

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους όπως: τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών. Επίσης, αναρτούν υποχρεωτικώς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

11. Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 λήγει η πρόσκληση για την ένταξη επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α., η οποία εκκίνησε την 1η Μαΐου 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!