Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΑΑΔΕ Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Μάρτιος 2024

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2024.

Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (ΠΔ 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) , σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS).

Στο παρόν δελτίο παρουσιάζονται οι επιδόσεις των εσόδων από φόρους προ επιστροφών κατά τον μήνα Μάρτιο και κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου έτους 2024, τόσο ως προς τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς τον βαθμό επίτευξης του μηνιαίου και σωρευτικού στόχου εσόδων για το 2024.

Τα στοιχεία λαμβάνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Επιπλέον, αποτυπώνεται η πορεία των λοιπών κατηγοριών – μη αμιγώς φορολογικών εσόδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον στόχο της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση όπως δημοσιεύτηκε ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!