Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

www.aade.gr

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2) (Τελευταία Ενημέρωση: 10/5/2024​​)

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της Συζύγου/ΜΣΣ σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η Σύζυγος/ΜΣΣ έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

2. Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά επιλέγοντας το είδος μίσθωσης και την κατηγορία χρήσης ακινήτου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.

3. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

 1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
 2. Εκμίσθωση κλινικών
 3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 5. Εκμίσθωση καταστημάτων
 6. Εκμίσθωση γραφείων
 7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ.
 8. Εκμίσθωση γαιών-γης
 9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 10. Εκμίσθωση κατοικιών
 11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
 12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
 13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
 14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
 15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
 16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
 18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
 19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
 20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.τ.λ.
 21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών-γης
 22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
 28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
 29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
 30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
 31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
 32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
 33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.τ.λ.
 34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών-γης
 35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
 39. ΚΕΝΟ
 40. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων
 41. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
 42. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων
 43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών
 44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 46. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων
 47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων
 48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ.
 49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών-γης
 50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών
 52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
 53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
 54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης
 57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 59. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 60. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 61. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
 62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

4. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία με τουλάχιστον ένα από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και τα τυχόν προβλεπόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.02.2016, ΠΟΛ.1102/12.07.2016 και στην Α.1061/2024 απόφαση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη υπηρεσία, θα υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.

5. Πώς δηλώνεται ακίνητο και το εισόδημα που προκύπτει απ’ αυτό, που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

6. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

7. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

8. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

9. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

10. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Επίσης, αναγράφεται και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

11. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε «Καταχώρηση» τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

12. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

13. Η συμπλήρωση της στήλης 11 (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ) είναι υποχρεωτική;

Για το φορολογικό έτος 2023, η συμπλήρωση της στήλης (11) είναι υποχρεωτική.

14. Πως συμπληρώνω στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023 το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση;

Από το φορολογικό έτος 2023, έχουν προσυμπληρωθεί τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήματος από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση σύμφωνα με τα στοιχεία των ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Αφού ελέγξετε τα στοιχεία και εφόσον δεν συμφωνείτε, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους.

15. Πώς συμπληρώνω το Ε2 φορολογικού έτους 2023 όταν κατά την υποβολή του εμφανίζεται μήνυμα για ποσά μισθωμάτων με τα οποία δεν συμφωνώ;

Τα ποσά του ενημερωτικού μηνύματος αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης μίσθωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας και αφορούν όλες τις ενεργές μισθώσεις του φορολογικού έτους 2023. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια ισχύος των μισθωτηρίων και να προχωρήσετε σε λύση της μίσθωσης, όπου απαιτείται.

16. Πώς ένα ΝΠ συμπληρώνει στο έντυπο Ε2 το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση;

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήματος από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 31/12, στοιχεία για το συνολικό εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση αντλούνται από το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», το οποίο οριστικοποιείται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και εμφανίζονται σε ενημερωτικό μήνυμα κατά την είσοδο στο έντυπο Ε2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!