Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΒΕΑ Προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Αυστρίας

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: "Greek Recovery and Resilience Plan (RRP) - Repower Greece 2.0", διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ και το Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής Πρεσβείας  - ADVANTAGE AUSTRIA, στο πλαίσιο, πρόσφατης, επίσκεψης υψηλόβαθμης αυστριακής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος του ΕΒΕΑ.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παροχή πληροφοριών για το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η γνωριμία των συμμετεχόντων με τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους τους και η παρουσίαση των προβλεπόμενων επενδυτικών σχεδίων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του αυστριακού προγράμματος "ReFocus Austria", μιας πρωτοβουλίας του αυστριακού υπουργείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Οικονομίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας (WKO), του Αυστριακού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων ομοσπονδιακών υπουργείων.

Από την ελληνική πλευρά, στη συζήτηση συμμετείχαν ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Ορέστης Καβαλάκης, διοικητής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Αλεξάνδρα Πάλλη Γιαννακοπούλου, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού στην περιφέρεια Αττικής και πρόεδρος ΔΣ CSR HELLAS, ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece και η Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ειδικότερα, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε: «Το RRF αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χώρα μας και πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί προνομιακό πεδίο για εμάς τα τελευταία χρόνια. Και η συνεργασία που έχουμε με τις αυστριακές επιχειρήσεις, την οποία θέλουμε να διευρύνουμε, έχει ήδη δώσει καρπούς, στη βάση της εξειδίκευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένες περιοχές».

Ο κ. Καβαλάκης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης στη χώρα μας και ανέδειξε τις δυνατότητες άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα μέσω του δανειακού σκέλους, καθώς και τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτεί το Ελλάδα 2.0 σε τομείς που ήταν στο επίκεντρο των μελών της επιχειρηματικής αποστολής όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η ηλεκτροκίνηση, η οδική ασφάλεια.

Στην τοποθέτησή της η Αλεξάνδρα Πάλλη Γιαννακοπούλου τόνισε ότι: «Ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να παρέχει σταθερότητα σχεδιασμού για τις ΜμΕ. Οι ΜμΕ απαιτούν στοχευμένη και αποτελεσματική υποστήριξη κατά τη μετάβασή τους προς τη βιωσιμότητα. Οι αποτελεσματικές μορφές υποστήριξής τους περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάγκη για τεχνική βοήθεια αλλά και ανάπτυξης συνεργειών με μεγάλες εταιρείες που εξασφαλίζει αμοιβαία μάθηση και πρέπει να οργανώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίσουμε ότι η βιώσιμη και πράσινη χρηματοδότηση είναι προσβάσιμη για τις μικρές εταιρείες. Υπάρχουν αρκετές και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπου οι αυστριακές εταιρείες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους για να υποστηρίξουν τους στόχους της Ελλάδας. Ενδεικτικά, είναι οι τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Πράσινων Τεχνολογιών, οι Έξυπνες Υποδομές και η Αστική Ανάπτυξη, η Ψηφιοποίηση και οι Λύσεις ΤΠΕ, η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Διαχείριση Αποβλήτων, η Καινοτομία στον κλάδο Τουρισμού και Φιλοξενίας, η Υγεία και Τηλεϊατρική. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους σε αυτούς τους τομείς και συνεργαζόμενοι με τοπικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, οι αυστριακές εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο ρόλο στην υποστήριξη των στόχων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι: «Ο εντυπωσιακός οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας έχει τοποθετήσει τη χώρα ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Το Recovery and Resilience Facility, παράλληλα με άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, προσφέροντας άφθονες επενδυτικές ευκαιρίες και σε Αυστριακούς επιχειρηματίες. Μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας που θα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της Αυστριακής τεχνογνωσίας σε έργα ΑΠΕ και ψηφιακών υποδομών, η Enterprise Greece είναι στη διάθεση των επιχειρηματιών για να υποστηρίξει την  υλοποίηση βιώσιμων και καινοτόμων έργων τους στην χώρα μας».

Επίσης, η κυρία Απαλαγάκη αναφέρθηκε ιδίως: α) στον αριθμό και τα ποσά των ήδη εγκεκριμένων για υπαγωγή στο δανειακό σκέλος του RRF έργων, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνει η «πράσινη μετάβαση» και ακολουθούν έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού β) τόνισε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους από τρίτο ανεξάρτητο ελεγκτή, ως προς την συμβατότητα με τους 5 πυλώνες, που καλύπτει το πρόγραμμα RRF, γίνεται ηλεκτρονικά και αξιόπιστα, γ) υπογράμμισε ότι η διάθεση των δανειακών πόρων στην Ελλάδα εξελίσσεται μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ιδίως ως προς τη διαδικασία δ) ότι στην υλοποίηση του προγράμματος είναι καθοριστική η συμμετοχή των 7 τραπεζών, που εισφέρουν τεχνογνωσία και έχουν τη διαχείριση των δανειακών συμβάσεων. Τέλος, αναφέρθηκε και στο ESG scoring, το οποίο παρέχει σημαντική βοήθεια στις επιχειρήσεις για την εξοικείωση και υλοποίηση των κυρίαρχων σήμερα κριτηρίων ESG.

Επικεφαλής της αυστριακής αντιπροσωπείας ήταν η Αμελί Γκρος, αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας (WKO), η οποία υπογράμμισε στον χαιρετισμό της τις ιδανικές οικονομικές συνθήκες για επενδύσεις και συνεργασίες σε project μεταξύ ελληνικών και αυστριακών επιχειρήσεων.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκέρντα Βόγκι, η οποία επικρότησε την άριστη συνεργασία με όλα τα υπουργεία, φορείς και θεσμούς που σχετίζονται με το ΤΑΑ και υπογράμμισε τη βούληση της Αυστρίας να εντείνει περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις, ιδίως στους τομείς της πράσινης ενέργειας και περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στους τομείς της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας.

Ακολούθησε ο Κρίστοφ Στουρμ, επικεφαλής της ADVANTAGE AUSTRIA και εμπορικός σύμβουλος της Αυστριακής πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των ετησίως περισσότερων από 750.000 αυστριακών τουριστών στην Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών σχέσεων, πρωτίστως όμως και των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Από την αυστριακή πλευρά, στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη και συνεργάτες των εταιρειών Andritz Hydro, Cineplexx, Getzner, PLPG, sdbs, Swarco, Trenkwalder και TÜV Austria.

ΕΒΕΑ

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ, χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του επιμελητηρίου, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, η οποία ανέφερε ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να φέρει κοντά εκπροσώπους θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων της Ελλάδας και της Αυστρίας, σε μια γόνιμη συζήτηση, με επίκεντρο το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί και τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους. Αναφερόμενη στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, η κυρία Εφραίμογλου είπε ότι διατηρούν σταθερή ανοδική πορεία, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ σε αξία το 2023, έχοντας σημειώσει συνολικά αύξηση της τάξης του 15% σχεδόν, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Η ίδια πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι οι υποδομές, η πράσινη ενέργεια και τεχνολογία, καθώς και ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

«Ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, ως κύριος πυλώνας εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τους διαύλους επικοινωνίας και δικτύωσης, μεταξύ της ελληνικής και της αυστριακής επιχειρηματικής κοινότητας, μέσα από αποτελεσματικές συμπράξεις και πρωτοβουλίες. Ήδη κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς εξωστρέφειας των δύο χωρών. Διατηρούμε τακτική επαφή με την ADVANTAGE AUSTRIA και το Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, έχοντας μέχρι τώρα συνδιοργανώσει μια σειρά από επιτυχημένες δράσεις. Μέσα από όλες αυτές τις επαφές, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε επανειλημμένα το ενδιαφέρον που υπάρχει και από τις δύο πλευρές, για τη διερεύνηση νέων τομέων συνεργασίας. Έχουμε σήμερα μπροστά μας ένα νέο πεδίο ευκαιριών, ώστε αυτό το ενδιαφέρον να μετατραπεί σε ποιοτικές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμπράξεις, με αμοιβαίο όφελος. Από την πλευρά μας, είναι δεδομένη η δέσμευση να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, με ακόμη περισσότερες δράσεις - προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μελών μας και των δυνητικών εταίρων τους», τόνισε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!