Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Σκάλκος Μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων

«Είναι αυτονόητο ότι η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης είναι αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη, όμως όχι και ικανή. Οι πόροι πρέπει να δεσμεύονται σε εκείνες τις δημόσιες πολιτικές που θα δώσουν πολλαπλασιαστική αξία στις παρεμβάσεις μας και θα συμβάλλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό».

Αυτό σημείωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος στο συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων αναφερόμενος στην σημασία των δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την οικονομική ανάπτυξη και τελικά, για την ευημερία των Ελλήνων πολιτών.

Όπως ανέφερε, με σκοπό οι δημόσιες πολιτικές να συμβάλλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό, οι δύο βασικές χρηματοδοτικές προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 επικεντρώνονται:

- στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας (η μικρότερη από το 2010) έχει αναδειχθεί η έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων (όπως έδειξε πρόσφατη σχετική μελέτη του ΣΕΒ, μία στις τρεις επιχειρήσεις αδυνατεί να καλύψει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας). Επενδύουμε λοιπόν στην κατάρτιση (με ποιοτικά προγράμματα και με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων), στην ανακατεύθυνση της εκπαίδευσης προς την τεχνολογία, την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών διακρίβωσης των αναγκών της αγοράς (δηλαδή το matching- το ταίριασμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση των εργαζομένων). Στα επόμενα χρόνια έχουμε δεσμεύσει συνολικούς πόρους ύψους περίπου 3 δις ευρώ (από το νέο ΕΣΠΑ και το Σχέδιο Ελλάδα 2.0).

- Στην προώθηση της καινοτομίας. Η χώρα μας και οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμετάσχουν δυναμικά στις νέες διεθνείς  αλυσίδες αξίας. Η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες καθώς η χώρα μας παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των κρατών με μέτριες επιδόσεις (moderate countries) ως προς την προώθηση της καινοτομίας, αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν στο 70%-100% του μέσου όρου της Ε.Ε. Διαθέτουμε πλέον μία νέα  Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με περιφερειακή διάσταση. Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, στο στόχο της ενίσχυσης της καινοτομίας, προβλέπεται να διατεθούν πόροι που πλησιάζουν τα 4 δις ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα δεσμευτούν σε δράσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, τις συνέργειες μεταξύ τους (clustering), την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ως προς τις μακρο-οικονομικές επιδράσεις, το ΕΣΠΑ 2021-2027, ο κ. Σκάλκος ανέφερε ότι, υπολογίζεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2021-2030 επιπλέον κατά 31 δισ. ευρώ ενώ, την περίοδο 2021-2035 κατά 62,9 δισ. ευρώ δημιουργώντας παράλληλα περίπου 125.000 νέες σταθερές θέσεις εργασίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι την τριετία 2023-2026, καθώς θα είναι αυξημένο το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, ενεργοποιείται πλήρως το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης, υπολογίζεται οι δημόσιες δαπάνες να ξεπεράσουν τα 47 δις ευρώ.

«Πλέον η χώρα μας εκτελεί το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της τελευταίας δεκαπενταετίας» υπογράμμισε προσθέτοντας πως «σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, μία αύξηση των δημοσίων επενδύσεων κατά 1% του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 10% αλλά και σε 2,7% αύξηση του συνολικού ΑΕΠ».

Σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Συνοχής (τα Διαρθρωτικά Ταμεία- ΕΣΠΑ), τόνισε «υπολογίζεται πως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 συνέβαλαν στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών κατά 2,6%. Ακόμη υπολογίζεται ότι, δεκαπέντε χρόνια έπειτα από τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, κάθε 1 ευρώ κοινοτικών πόρων προσθέτει στην ευρωπαϊκή οικονομία 2,7 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη 9η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή, υπολογίζεται ότι 30 χρόνια μετά την αρχική επένδυση, κάθε 1 ευρώ που επενδύεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων εισφέρει στο κοινοτικό ΑΕΠ 3 ευρώ. Και η επίδραση στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα υπολογίζεται ότι η επίδραση των ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027 στο ΑΕΠ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το 2030 θα ανέλθει στο 12,7%».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!