Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/004/000/561/2024 Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια για τα έτη 2024-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’
Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Νομικός, Ε. Σακελλαρίου
Τηλ.: 210 6479238
Fax: 210 6424529
e-mail: petrochemicals.gcsl@aade.gr

ΑΔΑ: 6Υ9Μ46ΜΠ3Ζ-0ΔΖ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2024

Αρ. Πρωτ. : 30/004/000/561

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2024-2025

Στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/30/ΕΚ, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων (βενζινών οχημάτων και ντίζελ κίνησης) από Μικτά Κλιμάκια υπαλλήλων των Χημικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της ΥΑ 77/2016 (ΦEK 4217/B/2016). 

Οι δειγματοληψίες καυσίμων θα γίνονται εις διπλούν (Α και Β δείγμα). Για το Α δείγμα θα χρησιμοποιείται δοχείο 4 λίτρων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14275, ενώ για το Β δείγμα δοχείο 1 λίτρου διότι στο Β δείγμα θα εκτελούνται μόνο οι δοκιμές των παραμέτρων στις οποίες εκτρέπεται το Α δείγμα. Επιπλέον θα παραλαμβάνεται από το πρατήριο το δείγμα βυτιοφόρου. 

Τύποι καυσίμων που δειγματίζονται Αριθμός δειγμάτων για θερινή περίοδο (από 1 Μαΐου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024) Αριθμός δειγμάτων για χειμερινή περίοδο (από 1 Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 ) Υπηρεσίες των οποίων εντεταλμένοι υπάλληλοι στελεχώνουν μικτά κλιμάκια για δειγματοληψία καυσίμων Χημική Υπηρεσία στην οποία αποστέλλονται και εξετάζονται τα δείγματα
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 6 6 Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τμ. Β’
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 6 6
Πετρέλαιο κίνησης 6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 4 4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Τμ. Β’
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 3 3
Πετρέλαιο κίνησης 3 3
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 4 4 Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΒ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τμ. Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 4 4
Πετρέλαιο κίνησης 4 4
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 3 3 Χ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τμ. Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 2 2 Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Τμ. Β’
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 1 1
Πετρέλαιο κίνησης 2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 2 2 Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Τμ. Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 4 4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Τμ. Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 4 4
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 5 5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμ. Β'
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 4 4
Πετρέλαιο κίνησης 6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 2 2 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Τμ. Β'
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 3 3
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 5 5 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Τμ. Β'
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98)
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 95) 2 2 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Τμ. Β'
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON 98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 2 2

Επισημαίνεται η υποχρέωση των Χ.Υ. ως προς την καταχώρηση των στοιχείων δειγματοληψίας στη σελίδα «Μικτά Κλιμάκια/Δειγματοληψίες στην εγχώρια αγορά» στο μητρώο μη εργαστηριακών εργασιών του ΟΠΣ-ΓΧΚ. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!