Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Διεκπεραίωση μέσω του gov.gr των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες" ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα (Know Your Business - eGov KYB) * Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
  • Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη 
  • Προμήθεια εξοπλισμού δημοσίου τομέα 
  • Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
  • Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών

Ειδικώς με τις διατάξεις του άρθρου 1 της τροπολογίας προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας και η παροχή μίας νέας ψηφιακής υπηρεσίας, η οποία αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται πλατφόρμα με την ονομασία «Know Your Business - «eGov-ΚΥΒ» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί των μέτρων αυξημένης και συνήθους δέουσας επιμέλειας, αντίστοιχα, με την οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρείται απλούστευση της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, αφού πλέον για την επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους αλλά η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!