Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ManpowerGroup Γεμάτος προκλήσεις ο δρόμος προς την ισότητα στον χώρο εργασίας

Παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων, νέα έκθεση του ομίλου ManpowerGroup σχετικά με την κατάσταση των γυναικών εργαζόμενων διαπιστώνει ότι περισσότεροι εργοδότες λαμβάνουν ενεργά μέτρα για την προώθηση της ισότητας, μέσω προοδευτικών πολιτικών, αναβάθμισης δεξιοτήτων και ευέλικτων πρακτικών.

Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» διαπιστώνει ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες (41%) αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο (45%).

Ωστόσο, ορισμένοι κλάδοι σημειώνουν πρόοδο με ποσοστά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, σε παγκόσμια κλίμακα, το 69% των εργοδοτών του κλάδου των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών αναφέρει ότι επιτυγχάνει πλήρη ισότητα. Αυτό υποστηρίζει και το 68% των εργοδοτών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Κτηματομεσιτικών και το 67% των ηγετών στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους τομείς της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιο-επιστημών και της Πληροφορικής ανέρχονται στο 67% και 66% αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στον κλάδο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με το 52% των εργοδοτών να δηλώνει ότι η ισότητα έχει ήδη επιτευχθεί. Ακολουθούν οι κλάδοι της Πληροφορικής (51%), των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών (47%), της Βιομηχανίας & Κατασκευών (47%), της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (46%).

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ταλέντων, χρειαζόμαστε τους πάντες, προκειμένου να συμβάλουν στην απασχόληση με ουσιαστικό τρόπο. Η ένταξη των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό με ίσους όρους ανταγωνισμού δεν συνιστά μια επιθυμητή επιλογή αλλά μια οικονομική επιταγή», επισημαίνει η Becky Frankiewicz, Chief Commercial Officer της ManpowerGroup, η οποία προσθέτει: «Η επίγνωση των προσδοκιών και των αναγκών των γυναικών συνιστά το "θεμέλιο" για την οικοδόμηση της ισότητας. Αναβαθμίζοντας ενεργά τις δεξιότητες, ενδυναμώνοντας τη συμμαχία και αξιοποιώντας την τεχνολογία, για να επιτρέψουμε την ευελιξία, ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες και την ανάπτυξη τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους οργανισμούς».

Βασικά ευρήματα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στην Ελλάδα, το 30% των εταιριών δηλώνουν ότι η ευέλικτη εργασία τις βοήθησε να διατηρήσουν τα ταλέντα τους και να διευρύνουν τη δεξαμενή υποψηφίων τους, ώστε να είναι πιο ποικιλόμορφες. Άλλες κορυφαίες πρωτοβουλίες είναι η ανάπτυξη ηγεσίας (28%), η εσωτερική υποστήριξη (28%), η εσωτερική καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (27%).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ποσοστά δεν απέχουν πολύ από τα παγκόσμια. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα, πάνω από το ένα τρίτο των εργοδοτών (37%) επιβεβαιώνουν ότι οι ευέλικτες πολιτικές εργασίας είναι πιο αποτελεσματικές για τη διακράτηση και προσέλκυση διαφορετικών ταλέντων. Ακολουθούν η ανάπτυξη ηγεσίας (30%), η κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς (29%), η καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (24%).

Η ικανότητα μάθησης προάγει την πρόοδο. Το συμπέρασμα αυτό αφορά τρεις στους 10 οργανισμούς (30%) παγκοσμίως (28% για την Ελλάδα) που επισημαίνουν ότι τα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας μειώνουν αποτελεσματικά τα κενά τα οποία ιστορικά εμπόδιζαν την προαγωγή στη διοίκηση.

Το 65% των εργοδοτών, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να είναι πιο ευέλικτοι, προωθώντας περισσότερη ισότητα μεταξύ των φύλων. Παράλληλα, το 61% των εργοδοτών στον κόσμο αναφέρει ότι η προώθηση της τεχνολογίας βοηθά στην ισότητα των φύλων, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 59%.

Το 58% των Ελλήνων εργοδοτών δήλωσε ότι η απόκτηση ταλέντων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας ποικιλόμορφης δεξαμενής υποψηφίων. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό και τις προσλήψεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος για όλους, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερη διακράτηση.

Το 52% των εργοδοτών στον κόσμο και το 50% στην Ελλάδα δήλωσαν ότι τα εργαλεία που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθούν στην πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων ανεξάρτητα από το φύλο.

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) παγκοσμίως τονίζουν ότι οι πρωτοβουλίες ισότητας των αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 48% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό υπολείπεται κατά έξι μονάδες έναντι του μέσου όρου, καθώς το 46% των ερωτηθέντων υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες ισότητας αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 54% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία.

Στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακό ότι το 70% των εργοδοτών στον κλάδο της Πληροφορικής δηλώνουν ότι οι πρωτοβουλίες τους για ισότητα αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: για τον κλάδο της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το ποσοστό ανέρχεται στο 39%, για τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών επίσης στο 39% και για τον κλάδο των Μεταφορών & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο 36%.

Άνιση εκπροσώπηση ανά ρόλο

Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο ρόλου, με τις διοικητικές (51%) και επιχειρησιακές (48%) θέσεις να πρωτοστατούν σε παγκόσμια κλίμακα. Μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά-STEM (43%) και στην ανώτατη διοίκηση (42%). Στην Ελλάδα, τα ποσοστά διαφοροποιούνται έναντι των διεθνών ευρημάτων της έρευνας. Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων είναι πιο έντονες στις επιχειρησιακές (45%), παρά στις διοικητικές θέσεις (41%). Σαφέστατα μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στους STEM ρόλους (36%) και στην ανώτατη διοίκηση (37%)».

Τα στοιχεία βασίζονται στην έρευνα προοπτικών απασχόλησης του δεύτερου τριμήνου 2024 του ομίλου ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 εργοδότες σε 42 χώρες, συγκεκριμένα 525 Έλληνες εργοδότες, μαζί με πρόσθετες ιδιόκτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!