Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Alpha Bank Προσαρμοσμένα κέρδη 780 εκατ. ευρώ το 2023

Έτος ισχυρών επιδόσεων για την Alpha Bank χαρακτήρισε το 2023 ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «τους τελευταίους 12 μήνες βελτιώσαμε την κερδοφορία μας ενώ παράλληλα διατηρήσαμε την πειθαρχία στα έξοδα, διασφαλίζοντας έναν ισχυρότερο ισολογισμό και επιτρέποντας την υγιή δημιουργία κεφαλαίου. Το επιτύχαμε αυτό εστιάζοντας με αποφασιστικότητα στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους μας και είμαστε υπερήφανοι που διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις ώστε να προτείνουμε την επανέναρξη καταβολής μερίσματος από τα κέρδη του 2023».

Ο κ. Ψάλτης, σχολιάζοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στις προοπτικές που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, η οποία αναπτύχθηκε με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2023, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «αυτή η τάση θα συνεχιστεί έως το 2025». Τόνισε μάλιστα πως «η επάνοδος της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα υπογράμμισε την αξιοσημείωτη ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Η συμφωνία ορόσημο και η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit, συνιστά τη δική μας απόδειξη στην πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας». «Ως Τράπεζα, και ως έθνος, έχουμε γυρίσει σελίδα, χαράσσοντας μία ξεκάθαρη πορεία προς την ανάπτυξη», κατέληξε στη δήλωσή του.

Οικονομικά αποτελέσματα 2023 Ρεκόρ κερδοφορίας για το Δ' τρίμηνο

Την υψηλότερη κερδοφορία (RoTE 14,3%) τριμήνου για το 2023 πέτυχε η Alpha Bank κατά το Δ΄ τρίμηνο, ωθώντας τη συνολική κερδοφορία του έτους στο 12,9% και ξεπερνώντας κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης.

Παράλληλα, η Τράπεζα πέτυχε, και σε πολλές φορές ξεπέρασε, τους αρχικούς της στόχους για το 2023, με τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται στο 0,32 ευρώ, από 0,23 ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση, αυξημένα κατά 91% σε σχέση με το 2022. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα επέτρεψαν επίσης στη Διοίκηση να ανακοινώσει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας, ωστόσο, συντηρητικές παραδοχές σε ό,τι αφορά στην πορεία των επιτοκίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, το RoTE αναμένεται να ανέλθει στο 14% και τα EPS στα 0,35 ευρώ το 2026, ενώ εκτιμάται ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα ξεπεράσουν τα 1,5 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, η ικανότητα της Τράπεζας να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ισολογισμού, όπως αποτυπώνεται από την περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε ποσοστό χαμηλότερα από 6% και την ενίσχυση των κεφαλαίων κατά 237 μονάδες βάσης, εδραιώνουν την επιστροφή της Τράπεζας στην κανονικότητα και ανοίγουν τον δρόμο για την επιστροφή αξίας στους μετόχους.

Ειδικότερα, η Διοίκηση σχεδιάζει τη διανομή του 20% των κερδών για το 2023, στοχεύοντας να αυξήσει το ποσοστό αυτό τα επόμενα χρόνια, διανέμοντας περισσότερα από 1 δισ.ευρώ σε μερίσματα την 3ετία 2024-26, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του SSM.

Παράλληλα, η πλεονάζουσα ρευστότητα που παρουσιάζει ο Όμιλος, με τον δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις (LDR) να διαμορφώνεται στο 75%, θέτει τον οργανισμό στην κατάλληλη θέση να υποστηρίξει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Τα κεφάλαια FL CET1 ανήλθαν στο 15,9%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές MEA, αυξημένα κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022 και σχεδόν 2 π.μ. υψηλότερα από την αρχική καθοδήγηση της Διοίκησης.

Η υψηλή κερδοφορία που πέτυχε η Τράπεζα οδήγησε επίσης σε σημαντική αύξηση της Ενσώματης Καθαρής Θέσης του Ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε στα 6,4 δισ.ευρώ, υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης.

Η ενίσχυση της Ενσώματης Καθαρής Θέσης φέρνει ακόμα πιο κοντά τον στόχο που έθεσε η Διοίκηση για το 2025 στο Investor Day του Ιουνίου, απέχοντας μόλις 9%.

Υψηλά αναμένεται να κρατηθούν τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους - Ενισχύεται η διαφοροποίηση των Εσόδων

Καθοριστικό παράγοντα στην αύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας αποτέλεσε η μεγέθυνση κατά 41% των Καθαρών Εσόδων από Τόκους, με το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (ΝΙΜ) να διαμορφώνεται στο 2,2%.

Στην παρουσίασή της η Τράπεζα εκτιμά ότι το 2026 τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους θα είναι 5% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με την Τράπεζα:

  • η αναμενόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου
  • η ανατίμηση του χαρτοφυλακίου αξιογράφων, κυρίως χάρη στην ωρίμανση ομολογιών ύψους 4,5 δισ. ευρώ το 2024-2026, με τα κεφάλαια να επανεπενδύονται σε αξιόγραφα υψηλότερης απόδοσης
  • η μείωση του κόστους χρηματοδότησης που θα προκύψει από τη μείωση των επιτοκίων που αναμένεται από το β΄ εξάμηνο του 2024 και
  • τα έσοδα που θα προκύψουν χάρη στη θέση που έλαβε από νωρίς η Τράπεζα σε παράγωγα για να αντισταθμίσει το κόστος από τη μείωση των επιτοκίων.

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Τράπεζα και στη διαφοροποίηση των εσόδων της, με τα Έσοδα από προμήθειες να έχουν αυξηθεί το δ΄ τρίμηνο κατά 8%, αντιπροσωπεύοντας το 18% των εσόδων της. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έπαιξε η αύξηση που σημείωσαν τα Περιουσιακά Στοιχεία υπό διαχείριση τα οποία αυξήθηκαν κατά 49% (+ 1,3 δισ.ευρώ), ως αποτέλεσμα των 8 νέων επενδυτικών προϊόντων που εισήγαγε η Alpha Bank το 2023, επαναφέροντας την Τράπεζα στην πρώτη θέση σε Αμοιβαία Κεφάλαια με 30% μερίδιο αγοράς.

Η Τράπεζα βλέπει συνέχεια στη δυναμική άνοδο των Εσόδων από Προμήθειες, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 470 εκατ. ευρώ το 2026, αντιπροσωπεύοντας το 20% των συνολικών εσόδων.

Στο 1,1 δισ. ευρώ η καθαρή πιστωτική επέκταση το 2023

Πιστωτική επέκταση ρεκόρ ύψους 1,1 δισ. ευρώ πέτυχε η Τράπεζα το δ΄ τρίμηνο, χάρη στη μείωση του ρυθμού αποπληρωμής δανείων, αλλά κυρίως χάρη στη δυναμική που παρουσίασαν οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,8 δισ.ευρώ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση (+3%) τριμήνου το 2023.

Κινητήρια δύναμη της σημαντικής αυτής πιστωτικής επέκτασης που πέτυχε η Τράπεζα αποτέλεσε το Wholesale Banking, όπου η Alpha Bank έχει εδραιώσει την ηγετική της θέση σε σημαντικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, με ένα χαρτοφυλάκιο σχεδόν 3 δισ.ευρώ, αλλά και τη Ναυτιλία με χαρτοφυλάκιο ύψους 3,1 δισ.ευρώ.

Συνεχής αποκλιμάκωση ΜΕΑ - κάτω του 4% ο Δείκτης το 2025

Απρόσκοπτα συνεχίστηκε η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) να μειώνονται με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό και να διαμορφώνονται τελικά στο 5,8%, ενώ αυξήθηκε παράλληλα η κάλυψη των ΜΕΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το 47%.

Επιπρόσθετα, οι χαμηλές εισροές ΜΕΑ, η ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν τα ΜΕΑ με λιγότερες από 90 ημέρες καθυστέρησης, επιτρέποντας εμπροσθοβαρή μείωση των ΜΕΑ, πρόκειται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση τον Δείκτη ΜΕΑ κάτω από 4% το 2025.

Σημαντική βελτίωση εκτιμάται ότι θα σημειώσει και ο Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 50% το 2024 και στο 60% το 2026, οδηγώντας το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) στις περίπου 75 μονάδες βάσης και τις 65 μ.β. αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!