Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Alpha Bank Οδηγός με βάση τα κριτήρια ESG για επιχειρήσεις και ιδιώτες με οικονομικές δραστηριότητες

Με σκοπό την κινητοποίηση κεφαλαίων σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, η Alpha Bank έδωσε στη δημοσιότητα το πολυσέλιδο Πλαίσιο Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τις διαδικασίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ιδιωτών με βάση τα κριτήρια ESG που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πιστοποιήσεων στις διαδικασίες δανεισμού.

Παράλληλα, το Πλαίσιο περιγράφει τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τη βιωσιμότητά τους. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως οδηγός κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται για συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο και της διαδικασίας χρηματοδότησης τους.

Πιστή στη δέσμευσή της για την προαγωγή και τη διάδοση των πράσινων και βιώσιμων πρακτικών, η Aplha Bank, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, προωθεί, με τη δημοσίευση του Πλαισίου, την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου και ενισχύει τη διοχέτευση κεφαλαίων σε οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρό τους.

Το Πλαίσιο έχει συνταχθεί και σχεδιαστεί με βάση τις Αρχές της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), της Ένωσης Αγορών Δανεισμού (LMA) και τον Κανονισμό 2020/852 (EU Taxonomy) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 2023, το Πλαίσιο έλαβε εξωτερική αξιολόγηση από την ISS Corporate, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ευθυγράμμιση του Ομίλου με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Η Στρατηγική Βιωσιμότητας της Alpha Bank Το 2023, η Alpha Bank κυκλοφόρησε την ενημερωμένη Στρατηγική Βιωσιμότητας που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει αξία και να ενδυναμώσει την ανάπτυξη σε ευκαιρίες βιωσιμότητας.

Η προσέγγιση του Ομίλου στη βιωσιμότητα καθοδηγείται από τρεις πυλώνες: την υποστήριξη μίας περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας, την προώθηση υγιών οικονομιών και κοινωνικής προόδου και την εξασφάλιση ισχυρής και διαφανούς διακυβέρνησης. Και οι τρεις πυλώνες υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον στόχο της Alpha Bank για βιώσιμη οικονομική απόδοση. Ως μέλος της Net Zero Banking Alliance (NZBA), η Alpha Bank δεσμεύεται επίσης να υποστηρίζει τους πελάτες της να μεταβούν σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υπηρετώντας παράλληλα τις αξίες της και τον σκοπό της για την επίτευξη προόδου στη ζωή και τις επιχειρήσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Η εφαρμογή του Πλαισίου συνεισφέρει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Kλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!