Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Πάγιος μηχανισμός ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών

Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο "Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης", όπου με τα άρθρα 2 και 3 της δημιουργείται πάγιος μηχανισμός ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, αφενός, μέσω παροχής ψηφιακής κάρτας σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, αφετέρου μέσω της δημιουργίας ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης για επιχειρήσεις και του χαρακτηρισμού αυτών ως αφορολόγητων, ανεκχώρητων και ακατάσχετων.

Ειδικότερα:

Άρθρο 2

Εισάγεται ένας εξειδικευμένος μηχανισμός σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, με στόχευση στην ενίσχυση της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας στις περιοχές αυτές. 0 προβλεπόμενος μηχανισμός βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας καιτα ψηφιακά μέσα, καθώς η ενίσχυση χορηγείται μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε- ΕΔΥΤΕ Α.Ε». Η καταβολή της ως άνω ενίσχυσης θα γίνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδιδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Για τον σκοπό της εξακρίβωσης και του ελέγχου της πλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων, προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του συστήματος της εφαρμογής με τα σχετικά μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζει η διάταξη. Αυτό γίνεται προς διασφάλιση της πραγματικής και ουσιαστικής στήριξης των τομέων της οικονομίας των περιοχών που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Άρθρο 3

Θεσπίζεται η δυνατότητα παροχής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, που εκδηλώθηκαν και ως εκ τούτου παρουσιάζουν οικονομικές απώλειες. Η ενίσχυση αυτή θα δίνεται με τη μορφή επιχορήγησης. Για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του μέτρου, παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι ορίζεται ότι προβαίνουν στην έκδοση της οικείας κανονιστικής πράξης, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α' 66), και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!