Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2076/2023 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2605 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/926 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας, κατόπιν μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Αθήνα, Νοεμβρίου 2023
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Τελωνεία Α’ & Β’ Εισαγωγής
Τελωνειακές Περιφέρειες Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες: M.Mπαρσάκη
Τηλέφωνο : 210-69.87.476
Fax : 210-69.87.506
E-Mail : m.mparsaki@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Ω3Λ46ΜΠ3Ζ-8ΕΕ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2076

ΠΡΟΣ: Τελωνεία Α΄και Β΄Εισαγωγής
Τελωνειακές Περιφέρειες

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2605 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/926 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως
χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας, κατόπιν μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος κοινοποίησης άρθρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2605 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται τα άρθρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2605 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/926 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη) καταγωγής Ινδίας, κατόπιν μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους, στους τελωνειακούς αντιπροσώπους, σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες τελωνείων και στις Αρμόδιες Αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2605 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2023, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L/23.11.23) και ισχύει από 24.11.2023 , εφαρμόζονται τα εξής:

Στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/926 και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται επί της καθαρής, “ελεύθερης στα σύνορα της Ένωσης” τιμής, πριν από την καταβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και παράγεται από τις εταιρείες που παρατίθενται κατωτέρω καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ (%) Πρόσθετος κωδικός TARIC
Jindal Saw Limited 3 C054
Electrosteel Castings Ltd 7 C055
Όλες οι άλλες εταιρείες 14,1 C999

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!