Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1140867 ΕΞ 2023 Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Άργους και Ναυπλίου, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 2022/4.11.2022 (Β’ 5716, ΑΔΑ: Ψ15546ΜΠ3Ζ-5Ψ3) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ ́- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3222516210-3222577
Url:www.aade.gr
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1140867 ΕΞ 2023
ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.: α) Άργους β) Ναυπλίου

Θέμα: «Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Άργους και Ναυπλίου, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 2022/4.11.2022 (Β’ 5716, ΑΔΑ: Ψ15546ΜΠ3Ζ-5Ψ3) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

ΣΧΕΤ.:Το αριθ. ΔΑΦΕ Δ 1137247 ΕΞ2023 ΕΜΠ/10.11.2023 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).».

1.- Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1112416 ΕΞ 2022/4.11.2022 (Β’ 5716, ΑΔΑ: Ψ15546ΜΠ3Ζ-5Ψ3) Απόφασή μας, από 27.11.2023, της Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’ τάξεως και κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, ορίζουμε ότι:

α) οι Δ.Ο.Υ. Άργους και Ναυπλίου θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 14.00 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη και Παρασκευή, 23 και 24 Νοεμβρίου 2023 αντίστοιχα και

β) η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

2.- Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002(Β ́524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3.- Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!