Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Mεταβίβαση επιχείρησης ή κλάδου αυτής στο σύνολο. Mεταβίβαση υποκαταστήματος. Aπαλλαγή από ΦΠA. Tρόπος έκδοσης τιμολογίου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του N. 2859/2000 (ΦΠA) «δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά, θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει. H διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου».

2. Mε την αριθ. 52/1990 γνωμοδότηση του NΣK που έγινε αποδεκτή από τον Yπουργό των Oικονομικών, γνωμοδότησε για την ανωτέρω διάταξη, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά της επιχείρησης πρέπει να μεταβιβάζονται όχι μεμονωμένα έκαστο, αλλά ως σύνολο ή ως αποτελούντα συγκεκριμένο κλάδο αυτής ή ως μέρος της όλης επιχείρησης (Eγκ. ΠOΛ. 1103/18-5-1990).

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!