Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3056/2023 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 5049/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β,'Α'
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνο: 210-3635044
E-Mail: dideisep@aade.gr
Url: www.aade.gr
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375192
E-Mail: deaf@aade.gr

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ο. 3056

 

Προς:

Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 5049/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 152).

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 5049/2023 (Α'152).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5049/2023 :

i) της παρ. 2 του άρθρου 27 «Κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες - Προσθήκη παρ. 4A στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017»

ii) του άρθρου 29 «Εναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

i) Η παρ. 2 του άρθρου 27 αφορά στο αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel».

ii) Το άρθρο 29 αφορά στην έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων του ν. 5049/2023.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 5049/2023 (A'152), ως εξής:

Άρθρο 27 «Κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017»

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4Α του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 για την κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel» είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 29 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 29 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!