Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 442632/2023 Απαντήσεις σε ερωτήσεις διαχείρισης αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ακαδημίας 58, 106 79 - Αθήνα
E-mail: gd.epasf@efka.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 442632/20-9-2023

ΠΡΟΣ
1. ΤΔ e-ΕΦΚΑ με απονομή
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΟΙΝ.
1. ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ’
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
aponomesops@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: “Απαντήσεις σε ερωτήσεις διαχείρισης αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, σε σχέση με προαιρετική ασφάλιση και τρίμηνη προθεσμία ως προς την ηλεκτρονική απόφαση κύριας σύνταξης”

Ετέθησαν υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από Διευθύνσεις Απονομής τα κάτωθι ερωτήματα, οι απαντήσεις στα οποία χρήζουν κοινοποιήσεως στο σύνολο των Διευθύνσεων Απονομής Επικουρικών Συντάξεων e-ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Η εντός της τρίμηνης προθεσμίας, από την κοινοποίηση της απόφασης της κύριας σύνταξης, υποβολή αιτήματος απονομής επικουρικής σύνταξης μεταφέρει και την έναρξη προαιρετικής ασφάλισης σε προγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του αιτήματος απονομής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης καθορίζεται αυστηρά από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος (παρ. 5, άρθ. 18, ν.4387/16) και δεν μεταφέρεται σε προγενέστερο αυτής χρόνο.

Παράδειγμα

  • Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα για κύρια σύνταξη στις 28/2/2017.
  • Εκδίδεται απόφαση κύριας σύνταξης με έναρξη 1/3/2017, η οποία κοινοποιείται στον ασφαλισμένο 17/12/2018.
  • Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα για επικουρική σύνταξη στις 31/1/2019, εντός της 3μηνης προθεσμίας που προβλέπεται για ταυτόχρονη έναρξη κύριας και επικουρικής σύνταξης, με δήλωση ότι επιθυμεί προαιρετική ασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί.
  • Διαπιστώνεται ότι απαιτείται προαιρετική ασφάλιση για θεμελίωση δικαιώματος.

Ερωτάται: Ποια πρέπει να είναι η ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης; Η 31/1/2019 – ημερομηνία της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης ή η 1/3/2017 – ημερομηνία έναρξης της κύριας σύνταξης;

Απάντηση: Ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης είναι η 31/1/2019, ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης και δήλωσης περί προαιρετικής ασφάλισης και όχι η 1/3/2017, ημερομηνία έναρξης της κύριας σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Μπορεί να υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ ασφαλισμένος που ασφαλίζεται υποχρεωτικά μεν στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης, χωρίς όμως αντίστοιχη υποχρέωση στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον ασφαλίζεται για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά μόνο στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, υπό τον όρο ικανοποίησης των σχετικών προϋποθέσεων.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος διέκοψε από τον 12ο/1999 την ασφάλισή του ως μισθωτός και από τον 10ο/2004 ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον κλάδο Κύριας Σύνταξης τ. ΟΓΑ. Πλέον, πληροί τις χρονικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.

Ερωτάται: Είναι δυνατή η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση κλάδου τ. ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/16, οι οποίες προϋποθέτουν την διακοπή της ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ του ασφαλισμένου, ο οποίος όμως εξακολουθεί να ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΓΑ) μόνο για το κλάδο Κύριας Σύνταξης, έχοντας διακόψει την υποχρεωτική του ασφάλιση στον κλάδο Επικουρικής Σύνταξης από τον 12ο /1999;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο βάσει της απασχόλησής του.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Η έκδοση τροποποιητικής απόφασης κύριας σύνταξης, σε περιπτώσεις αρχικά εκδοθείσας ηλεκτρονικής απόφασης, επηρεάζει την τρίμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος για επικουρική σύνταξη, ώστε να ταυτίζεται η ημερομηνία έναρξης της επικουρικής σύνταξης με αυτήν της κύριας σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία της αρχικά εκδοθείσας ηλεκτρονικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Η τυχόν έκδοση τροποποιητικής απόφασης δεν επηρεάζει την εν λόγω προθεσμία.

Παράδειγμα

  • Ασφαλισμένος συνταξιοδοτήθηκε από τον φορέα κύριας ασφάλισης με την υπ’ αριθ. *e-2021/ΧΧΧ*/10-6-2021 απόφαση από 1/5/2021.
  • Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΖΖΖ/29-11-2022 απόφαση.
  • Ο ασφαλισμένος κατέθεσε αίτημα απονομής επικουρικής σύνταξης στις 28/11/2022.

Ερωτάται: Μπορεί να θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της τρίμηνης προθεσμίας, για την υποβολή της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης, η ημερομηνία έκδοσης – κοινοποίησης της τροποποιητικής απόφασης της κύριας σύνταξης; Και κατ’ επέκταση, ημερομηνία έναρξης της επικουρικής σύνταξης να είναι η 1/5/2021;

Απάντηση: Όχι, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από 10/6/2021, ημερομηνία έκδοσής της ηλεκτρονικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Συνεπώς, έναρξη της επικουρικής σύνταξης είναι η 01/12/2022 και όχι η 01/5/2021 (έναρξη της κύριας σύνταξης), διότι το αίτημα κατατέθηκε μετά την τρίμηνη προθεσμία.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!