Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ManpowerGroup Ποιες δεξιότητες αναζητούν οι εργοδότες

Εξακολουθεί να υφίσταται και το 2023 η πρόκληση εντοπισμού εξειδικευμένων ταλέντων, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα έλλειψης ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup, 8 στους 10 εργοδότες (77%) δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν στο 78%, το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%.

Νέα στοιχεία, που προέκυψαν από τις απαντήσεις σε επιπρόσθετες ερωτήσεις, οι οποίες έγιναν, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας καθιερωμένης έρευνας προθέσεων προσλήψεων, σε 510 Έλληνες εργοδότες, αποκαλύπτουν πώς αλλάζει η στρατηγική της πρόσληψης, με στόχο να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων και ποιες είναι οι κυριότερες προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψηφίους.

«Εξίσου πιθανόν να προσλάβουν προσωρινούς και μόνιμους εργαζόμενους»

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, σε μείγμα μόνιμων, προσωρινών και gig απασχολουμένων (οι gig εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω πλατφορμών online), θα προχωρήσουν οι Έλληνες εργοδότες τους επόμενους 12 μήνες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρει ότι πρόκειται να προχωρήσει σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μόνιμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Επιπρόσθετα, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζόμενους, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας εκφράζει πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολούμενους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής διατυπώνει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζόμενους.

Η συμπερίληψη είναι το «κλειδί»

«Καθώς η δεξαμενή ταλέντων μικραίνει, οι Έλληνες εργοδότες ήταν πρόθυμοι τους τελευταίους 12 μήνες να προσλάβουν υποψηφίους διαφορετικών κατηγοριών, προκειμένου να ξεπεράσουν την έλλειψη ταλέντου» επισημαίνεται στην έρευνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, «χαρακτηριστικό αυτής της "ποικιλομορφίας" είναι το γεγονός ότι το 32% είναι μακροχρόνια άνεργοι, το 24% δεν πληρούν όλες τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες, το 23% έχουν μείνει άνεργοι, λόγω ευθυνών φροντίδας, το 20% δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες, ενώ το 19% έχει μη γραμμική σταδιοδρομία ή πολλαπλές αλλαγές σταδιοδρομίας. Το 16% είναι μεγαλύτερης ηλικίας και αναζητά εργασία ή αλλαγή καριέρας, ενώ ίσο ποσοστό προέρχεται από υπο-εκπροσωπούμενες ή περιθωριοποιημένες κοινότητες. Το 14% αντιμετωπίζει κάποια ειδική ανάγκη ή χρόνια πάθηση και το 7% έχει ελαφρύ ποινικό μητρώο».

Τι αναζητούν οι εργοδότες

Τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι εργοδότες στους υποψηφίους είναι ομαδικότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, κριτική σκέψη και ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Με βάση τα νέα ερευνητικά δεδομένα, οι Έλληνες εργοδότες εξετάζουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι.

Πρόσληψη προτίθεται να κάνει το 36% των εργοδοτών από τη γενιά Ζ (18-26 ετών), το 28% από τους Millenials (27-42 ετών), το 13% από τη Gen X (43-58 ετών) και το 8% από τους Baby Boomers (59-77 ετών). Διακράτηση σκοπεύει να κάνει το 38% των εργοδοτών από τους εργαζόμενους της Gen X, το 30% από το προσωπικό που ανήκει στους Baby Boomers και το 28% από όσους ανήκουν στη γενιά των Millenials.

Αναβάθμιση και επανειδίκευση δεξιοτήτων προτίθεται να κάνει το 31%, με προτεραιότητα για τους εργαζόμενους της Gen Z, το 26% πρωτίστως για το προσωπικό της Gen X, το 24% για τους Millenials και το 15%, επιλέγοντας να προηγηθούν οι baby boomers.

Οι εργοδότες καθορίζουν τα ιδανικά soft skills για τη Gen Z: Το 30% τη συνεργασία και ομαδικότητα, το 28% την ενεργή μάθηση και περιέργεια, το 28% την υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους Baby Boomers είναι εκπαίδευση και καθοδήγηση (23%), υπευθυνότητα και αξιοπιστία (22%), ηγεσία και κοινωνική επιρροή (21%).

Οι εργοδότες προσδιορίζουν ποια είναι τα top στοιχεία που οδηγούν στην παραγωγικότητα: Το 39% προκρίνει την επαγγελματική ανάπτυξη (training, upskilling, reskilling), το 38% τους ξεκάθαρους στόχους & σκοπούς, το 36% τη θετική εργασιακή κουλτούρα, το 36% την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, το 32% την αποτελεσματική επικοινωνία & συνεργασία, το 25% την αποτελεσματική ανάπτυξη της υπάρχουσας τεχνολογίας, το 18% την αξιοποίηση νέων AI-εργαλείων (π.χ. ChatGPT), το 17% τη διά ζώσης συνεργασία και το 15% την αυξανόμενη υιοθέτηση της υφιστάμενης τεχνολογίας.

Παρά την έλλειψη ταλέντων (81%), η Πληροφορική είναι ο ισχυρότερος κλάδος στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, με τις προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν στο +32%.

Παράλληλα, με την προθυμία των εργοδοτών να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καταγράφονται και οι σημαντικότερες προσωπικές δεξιότητες που εκείνοι αναζητούν από τους υποψηφίους. Ειδικότερα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η συνεργασία & ομαδικότητα με ποσοστό 40%. Ακολουθεί η υπευθυνότητα & αξιοπιστία (35%) και η κριτική σκέψη & ανάλυση (35%). Με ποσοστό 32% αναφέρουν ως σημαντική δεξιότητα την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, η πεντάδα κλείνει με την ανάγκη για εξοικείωση με την τεχνολογία (28%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!