Οικονομικές Ειδήσεις

Η κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών Τραπεζών

Υπογραφές για το ευρωομόλογο

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA)  ανακοίνωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενίσχυσαν τα κεφάλαιά τους κατά 200 δισ. ευρώ, μετά την άσκηση που διενήργησε για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όμως,  τα στοιχεία της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης δημιουργούν προβληματισμό στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η EBA ανακοίνωσε ότι, συνολικά, 27 τράπεζες που κλήθηκαν να ενισχύσουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9% πριν τα τέλη του Ιουνίου του 2012, αύξησαν τα κεφάλαιά τους κατά 116 δισ. ευρώ.

Τα  στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ουσιαστικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κλάδου στη Γηραιά Ήπειρο.

Μάλιστα, οδήγησαν την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες εκτιμούν λανθασμένα ότι  δεν έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αντιμετωπίζοντας μέχρι σήμερα τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν ως μηδενικού κινδύνου (risk-free).

Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία της Επιτροπής της Βασιλείας που παρουσίασε η BIS, από τις ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται επιπλέον  1,8 τρισ. ευρώ για να καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας. Παράλληλα, το 40% των τραπεζών εμφανίζουν δείκτη κάλυψης ρευστότητας χαμηλότερο του 75%.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR), ο οποίος αποτελεί βασικό συστατικό του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας III, θα άφηνε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με χρηματοδοτικό έλλειμμα 1,8 τρισ. ευρώ αν είχε τεθεί σε ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία για επίτευξη του 100% στο δείκτη LCR, έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για το 2015.

Εξάλλου, από την αξιολόγηση της BIS προκύπτει ότι το ένα τρίτο των μεγάλων τραπεζών δεν θα κάλυπτε τον όρο για δείκτη μόχλευσης βασικών κεφαλαίων στο 3%.

Είναι ενδεικτικό ότι οι συνολικές παγκόσμιες εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων τους τελευταίους 12 μήνες διαμορφώθηκαν στα 1,1 τρισ. ευρώ. Τα στοιχεία συνεπώς δείχνουν ότι χρειάζονται τρία χρόνια εκδόσεων ομολόγων για να καλυφθεί το έλλειμμα των τραπεζών για να “πιάσουν” το όριο του δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio).

Η BIS αφήνει να εννοηθεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες “εγκλωβισμένες” στην ύφεση και στην κρίση χρέους, δεν κάνουν τίποτα για την κεφαλαιακή του ενίσχυση, αγνοώντας πλήρως τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Αναλυτές εκτιμούν δε, ότι τα σχέδια της Ε.Ε. για την εφαρμογή αυστηρότερων κεφαλαιακών κανόνων για τις τράπεζες δεν συνάδουν πλήρως με το πλαίσιο της Βασιλείας III γιατί επιτρέπουν σε πολλές τράπεζες να συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα κρατικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους είναι μηδενικού κινδύνου.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ