Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 193219/2023 Εργατικό ατύχημα μη μισθωτών (τ. Ο.Α.Ε.Ε) έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 12, 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Καρούσου
Τηλ.: 210 – 33.84.367
e-mail: d.meleton@efka.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 193219

ΠΡΟΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ e-ΕΦΚΑ
κ. ΔΟΥΦΕΞΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ A΄ e-ΕΦΚΑ
κ. ΒΑΡΒΕΡΗ

ΚΟΙΝ.:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Β΄ e-ΕΦΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ΄ e-ΕΦΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Δ΄ e-ΕΦΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Εργατικό ατύχημα μη μισθωτών (τ. Ο.Α.Ε.Ε) έτους 2022» 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα στοιχεία εργατικών ατυχημάτων μη μισθωτών (τ. Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2022. Η έκθεση αποτελεί ουσιαστικά επικαιροποίηση των σχετικών με το εργατικό ατύχημα μη μισθωτών εκθέσεων των προηγούμενων ετών, από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής (2016). Σε αυτήν συνοψίζονται τα στοιχεία του έτους 2022, ενώ η δομή της έχει διατηρηθεί κατά το δυνατόν αντίστοιχη με των εκθέσεων των προηγουμένων ετών για λόγους εύκολης αντιπαράθεσης/σύγκρισης. 

Στην έκθεση αναλύονται τα δεδομένα εργατικών ατυχημάτων που αποζημιώθηκαν κατά το έτος 2022 και συγκεκριμένα έως τις 15/12/2022, την ημερομηνία δηλαδή πίστωσης αποζημιώσεων του Δεκεμβρίου 2022, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των αποζημιώσεων πραγματοποιούνται μία φορά κάθε μήνα. Μετά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, που αφορούν πληρωμές επιδομάτων εργατικών ατυχημάτων, στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζονται κατανομές των κύριων μεταβλητών. 

Κατά την ανάλυση ελήφθησαν υπόψη τα εργατικά ατυχήματα για τα οποία έχει καταβληθεί αποζημίωση. Επίσης, μελετήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις για παροχή επιδόματος εργατικού ατυχήματος και όχι οι παρατάσεις αυτών, για να αποφευχθεί η διπλή θεώρηση του ίδιου ατυχήματος στην μέτρηση του συνολικού πλήθους περιπτώσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!