Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 342933/2023 Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα Κύριας Ασφάλισης προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 210 5285 547
Email: d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 Αθήνα

ΑΔΑ: Ω84046ΜΑΠΣ-Γ23

Αθήνα, 11 /07/2023

Αρ. πρωτ.: 342933

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’

Κοινοποίηση: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα Κύριας Ασφάλισης και καταβολής εισφορών για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και υπάγονταν λόγω ιδιότητας και για την αυτή απασχόληση, σε δύο ή περισσότερους φορείς μέχρι 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4892/2022».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αριθμ. 35/2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ..

Με την ανωτέρω σχετική, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 4892/2022 (28 Α’) και παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε το δικαίωμα σε ‘παλαιούς’ ασφαλισμένους, κατά την έννοια του Ν.2084/1992, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31/12/2016, να υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 31/12/2022 δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης, υποχρεωτικά από 01/01/2017 και εφεξής.

Η δήλωση αυτή έπρεπε να κοινοποιηθεί από τους ίδιους και στον εργοδότη τους.

Η Υπηρεσία μας και η Διοίκηση του Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα το σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου μέχρι και την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής, κρίνει ότι δύνανται να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες και συνεπώς παραδεκτά υποβαλλόμενες, δηλώσεις επιλογής ασφαλιστικού φορέα και καταβολής εισφορών που υποβλήθηκαν μετά την 01/01/2023 ή θα υποβληθούν μέχρι 31/07/2023.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου.

Του παρόντος να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ.

Ε.Δ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!