Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 46790/2023 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.5036/2023 σε υποψηφίους συνταξιούχους με οφειλές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : II. Καρτσακλή
Τηλέφωνο : 2131516747
Ηλ. Ταχ.: synDaroxes@ypakp.gr

Αθήνα, 08/05/2023

Αριθ .Πρωτ. Φ.80000/Δ17/46790

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Διεύθυνση
Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών
e-mail: efagkra@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.5036/2023 σε υποψηφίους συνταξιούχους με οφειλές ».

Σχετ.: Το από 10.04.2023 ερώτημά σας

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.5036/2023 ορίστηκε η αναβίωση της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών των άρθρων 1 έως 18 του ν.4611/2019 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022.

Στις ανωτέρω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν όσοι από τους οφειλέτες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 18 του ν.4611/2019 και απώλεσαν τη ρύθμιση μέχρι την 1η.02.2023, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η νέα διάταξη.

Για την αναβίωση της ρύθμισης απαιτείται εκ μέρους του οφειλέτη υποβολή αίτησης έως την 31η.07.2023, πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει η νέα διάταξη μεταξύ των οποίων είναι και η καταβολή δύο μηνιαίων δόσεων της απωλεσθείσας ρύθμισης έως και την 31.7.2023. Η αναβίωση γίνεται με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στην απωλεσθείσα ρύθμιση του ν.4611/2019.

Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4611/2019, προβλέφθηκε η δυνατότητα για τους οφειλέτες που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις με βάση τον νόμο αυτό, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης (ηλικιακό όριο και χρόνια ασφάλισης), να δικαιωθούν σύνταξης, εφόσον η οφειλή τους που υπήχθη στη ρύθμιση ήταν κάτω από το όριο οφειλών που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την απονομή σύνταξης.

Το όριο των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν.4798/2021, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, με εξαίρεση τον ΟΓΑ για τον οποίο το όριο αυτό ορίζεται στις 6.000 ευρώ και μόνο από οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Εφόσον η οφειλή υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της οφειλής προκειμένου η σύνταξη να αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής το οποίο έχει ρυθμιστεί σε δόσεις (έως 120) παρακρατείται μηνιαίως από το ποσό της σύνταξης.

Με βάση τα ανωτέρω για τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 81 του ν. 5036/2023 αναβιώνουν και οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 του ν.4611/2019 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις.

Ως εκ τούτου, στα πρόσωπα τα οποία απώλεσαν τη ρύθμιση του ν.4611/2019 και έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στον ε-ΕΦΚΑ, η οποία εκκρεμεί, και τα οποία θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης εφόσον ως προς το ύψος της οφειλής τους, όπως αυτή επαναπροσδιορίζεται μετά την αναβίωση της απωλεσθείσας ρύθμισης, πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν.4611/2019, με παρακράτηση του υπολειπόμενου αριθμού των δόσεων από τη σύνταξή τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!