Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιμελητήρια

ΒΕΑ Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του INNOMED UP

ΒΕΑ

30 Μαΐου 2023

Δελτίο Τύπου

Συνεργασία Β.Ε.Α με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του INNOMED UP

Με τη συμμετοχή του Β.Ε.Α, ολοκληρώθηκε η επιστημονική συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του Έργου INNOMED UP “Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education for creative industries in MEDiterranean cities», που υλοποιεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την ανάδειξη και εξέλιξη των δημιουργικών επαγγελμάτων και τη διασύνδεσή τους με την κυκλική οικονομία, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου, είναι η δημιουργία πιλοτικών κυκλικών δικτύων συνεργασίας (Circular clusters), σε κάθε συμμετέχουσα πόλη.

Στη συζήτηση, από την πλευρά του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο Σύμβουλος – Συνεργάτης σε θέματα επιχειρηματικότητας και Αγοράς, κος Στέφανος Κομνηνός, υπογράμμισε τις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις για την περαιτέρω εμπλοκή των ΜμΕ σε δίκτυα συνεργασίας και clusters, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης του οφέλους που μπορούν να αποκομίσουν σε οικονομικούς όρους, αλλά και σε όρους βιωσιμότητας και προβολής.

Το Β.Ε.Α. με το ΕΜΠ, έχουν συνάψει από το 2022, Σύμφωνο Συνεργασίας, στο πλαίσιο του Έργου INNOMED UP, με κυριότερες δράσεις: την επικοινωνία και ενημέρωση για να ενισχυθεί η δικτύωση του έργου με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ιστορικών αστικών κέντρων, όπως το κέντρο της Αθήνας, με την προώθηση καινοτόμων κυκλικών πρακτικών.   

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!