Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Π.Δ. 68/2023 Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

ΦΕΚ A' 119/25.05.2023

Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37,

β) της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 35 του Συντάγματος.

2. Το π.δ. 67/2023 «Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου» (Α' 118),

αποφασίζουμε:

Διορίζουμε Πρωθυπουργό τον Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το παρόν διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!