Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2030/2023 Εκλογές 21ης Μαΐου 2023. Ειδικό ωράριο εργασίας στις ΔΟΥ 26 και 29 Απριλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375709
210-3222516
E-mail: gdado@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 6Δ6046ΜΠ3Ζ-ΩΙΠ

Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2030

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Εκλογές 21ης Μαΐου 2023. Ειδικό ωράριο εργασίας στις Δ.Ο.Υ. για την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023».

1. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων των κομμάτων και συνδυασμών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης ΑΦΜ ή διόρθωσης στοιχείων στο ψηφιακό μητρώο της ΑΑΔΕ, οι Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας (πλην των Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Πλοίων), από την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 έως και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους, κατά προτεραιότητα, χωρίς ραντεβού και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης οδηγίας.

Σημειώνεται ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων της απόφασης Α.1134/2022, η διεκπεραίωση των αιτημάτων χορήγησης ΑΦΜ σε συνδυασμούς, καθώς και η διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των ενδιαφερομένων στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται με κατάθεση των δηλώσεων Δ210 ή Δ211 στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Εξαιρετικά για την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, καθώς και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, ημερομηνίες κατά τις οποίες λήγουν οι προθεσμίες για τη δήλωση του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και για τη δήλωση υποψηφιότητας των υποψηφίων βουλευτών, θα παραμείνουν ανοικτές έως τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα (24:00), όλες οι Δ.Ο.Υ. της Επικράτειας (πλην των Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Πλοίων) τόσο για την χορήγηση ΑΦΜ στους συνδυασμούς όσο και για τη διόρθωση στοιχείων των υποψηφίων στο ψηφιακό μητρώο της ΑΑΔΕ.

2. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., κατά τα προαναφερθέντα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, καθώς και των κομμάτων, προβαίνοντας προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού κ.λπ.).

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: www.aade.gr, στη διαδρομή https://www.aade.gr/sites/default/files/202304/katalogos_doy_aprilios2023.pdf .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!