Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων του κλάδου έκδοσης περιφερειακού τύπου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις", ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 2 της εν λόγω τροπολογίας θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του κλάδου έκδοσης περιφερειακού τύπου», με το οποίο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται η ενίσχυση της ψηψιακής ωριμότητας των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έκδοσης περιφερειακού τύπου.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!